Ustawienia systemowe dla biznesu

Cena do uzgodnienia

Metoda umożliwiająca diagnozę problemu, wspomagająca proces zmian i testowanie możliwych alternatyw. Uzyskasz klarowność co do obecnej sytuacji oraz odkryjesz blokady, uwikłania, a także nowe możliwości, rozwiązania i kierunki rozwoju.

Ustawienia systemowe są skuteczną metodą nie tylko w konstelacjach rodzinnych, ale i w biznesie, zarówno w pracy indywidualnej, jak i z zespołami. Firma to także struktura systemowa, żywa mapa klienta przedstawiająca wewnętrzne relacje i powiązania – naczynia połączone i zintegrowanie z różnymi innymi systemami – pracownicy, klienci, finanse, opcje i perspektywy, zarząd itp. W dynamicznie zmieniającym się świecie, biznesie, mamy do czynienia z coraz większą ilością ważnych wyzwań i problemów silnie ze sobą powiązanych, angażujących coraz więcej ludzi w organizacji oraz czynników. Systemowe ułożenie konstelacji / mapy podczas prowadzonych sesji pozwala:

 • odkryć nieuświadomione przyczyny różnych blokad i problemów w firmie,
 • lepiej opisać przestrzeń, w której funkcjonujesz w tym swoje otoczenie (klienci, konkurencja, rynek),
 • dostrzec ukryte dynamiki,
 • odkryć wewnętrzne zasoby i możliwości,
 • znaleźć optymalne rozwiązania oraz zobaczyć inne perspektywy,
 • zobaczyć, jak działają członkowie organizacji, jakie są między nimi relacje i zależności,
 • zobaczyć powtarzające się w firmie wzorce i je przetransformować,
 • odzyskać kontrolę na zdrowym funkcjonowaniem firmy, przepływami finansowymi i relacjami z pracownikami.

Biznes i inne ludzkie przedsięwzięcia są systemami… a my skupiamy się na ogół na fragmentach wyizolowanych części systemu i zastanawiamy się, dlaczego nasze najgłębsze problemy zdają się nigdy nie znajdować rozwiązania

Peter Senege

Metoda ustawień systemowych w biznesie rozwija się intensywnie, stosowana jest i uznana przez cenione firmy na świecie m.in. BMW, IBM. Przestawienie się na myślenie systemowe w organizacji może mieć silne, uzdrawiające działanie.

Coaching systemowy umożliwia pokazanie wewnętrznych dynamik odpowiedzialnych za sukces lub niepowodzenie „podglądanej organizacji”. Wprowadzenie ustawień systemowych często przynosi zaskakujące i zupełnie nieoczekiwane odkrycia w pracy i organizacji.

W każdej firmie, na każdym etapie jej rozwoju znajdzie się jakiś element, który nie działa, tak dobrze jak zaplanowano, lub jak nam się wydaje, że powinno. Zdarza się, że świetnie funkcjonujący dział sprzedaży nagle słabnie i znacznie spadają zyski firmy, po wprowadzeniu nowej osoby na stanowisko logistyka mnożą się konflikty z działem handlowym, chociaż każdy stara się jak najlepiej wykonywać swoje zadania, dobrze pracujący do tej pory zespół projektowy traci motywację do pracy iprzestaje efektywnie realizować ustalone cele, w firmie zaczynają pojawiać się konflikty i traci ona swój dobry wizerunek zewnętrzny. Zjawiska te wydają się typowe i pewnie osoby zarządzające potrafią wymyślać sposoby na rozwiązanie tych niekorzystnych sytuacji… prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy „nic nie działa,” kiedy nie możemy znaleźć przyczyny trudności, albo kompletnie nie rozumiemy, co się zepsuło w naszym systemie.

Porządki systemowe w firmie różnią się nieco od tzw. porządków miłości w konstelacjach rodzinnych. Jednak pewne dynamiki działają tu tak samo, jak: zasada przynależności, hierarchii, więzi i wyrównania. To, co uzdrawia, to dotarcie do tych nieuświadomionych zależności i prawdy oraz uznanie jej. W skrócie można powiedzieć, iż żeby firma dobrze funkcjonowała należy widzieć i szanować wszystkie obowiązujące „porządki” systemowe.. Ustawienia pokazują, który z porządków został zakłócony i co zrobić, aby przywrócić ład i harmonijne funkcjonowanie firmy.

Firmę tworzą ludzie i to co ludzkie jest wnoszone do organizacji. Tak więc nieświadomie przenosimy swoje uwikłania z systemów rodzinnych, a firma często też nieświadomie to uwikłanie odzwierciedla.

Konstelacje działają, ponieważ wszyscy nosimy w sobie nieświadomą mapę wszystkiego i wszystkich, z którymi byliśmy lub jesteśmy w relacji

John Whittington

Metoda ustawień organizacji swoją wzrastającą popularność zawdzięcza między innymi faktowi, że w stosunkowo krótkim czasie można osiągnąć́ wgląd w powiązania systemowe, w ich niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również̇ znaleźć́ optymalne rozwiązanie.

Co możesz zyskać?

 • Poszerzenie świadomości na temat szans i zagrożeń;
 • Otworzenie przepływu i obfitości;
 • Pozyskanie nowych perspektyw;
 • Zobaczenie i zrozumienie, jak działają członkowie oraz istotne elementy systemu, jakie są między nimi relacje i zależności;
 • Poprawę komunikacji i współpracy w firmie;
 • Ograniczenie rotacji i konfliktów w firmie;
 • Wzmocnienie motywacji i zaangażowania;
 • Podniesienie rentowności;
 • Zamknięcie starych spraw i otworzenie energii na nowe projekty;
 • Pozyskanie nowych klientów i zatrzymanie obecnych;
 • Uporządkowanie relacji między pracownikami, wspólnikami, członkami zarządu, działami, menadżerami, co poprawi efektywność i skuteczność zespołu i całej firmy;
 • Poprawę efektywności procesów
 • Przyśpieszenie rozwoju firmy

Jeśli więc jako przedsiębiorca, menadżer, czy organizacja, zadajesz sobie m.in. takie pytania jak:

 •  Co mogę zrobić, by zmiany ruszyły we właściwym kierunku?
 • Jak klienci zareagują na nowy produkt, strategię, zmianę?
 • Czy moja droga zawodowa jest słuszna?
 • Jak poradzić sobie z trudnym zwierzchnikiem lub podwładnym?
 • Z jakiego powodu nie mogę rozwinąć w pełni skrzydeł swojej działalności?
 • Jak poradzić sobie ze stanowiskiem „wyrzutnią”?
 • Gdzie w organizacji jest moje miejsce?
 • Jakie są przyczyny powtarzających się konfliktów?
 • Z czego wynika poczucie niedocenienia, niedostatku, niewykonalności?
 • Kogo awansować lub komu przekazać swoje obowiązki?
 • Z jakie powodu nie mogę awansować lub rozwijać się dale pomimo posiadanych wysokich kompetencji?
 • Jak zbudować zespół na nowo?
 • Jak przeprowadzić zmiany, gdy rodzi się opór?
 • W którym kierunku pójść z dalszym rozwojem firmy?
 • Jak mogę pozyskać nowych klientów i utrzymać obecnych?
 • Czego jeszcze nie dostrzegam wprowadzając nowych projekt czy produkt?
 • Dlaczego, choć bardzo się staram, nadal napotykam tyle problemów?
 • Jak wprowadzić nowych członków do zespołu zmniejszając opór obecnych?

oraz pomimo starań dostrzegasz m.in. takie problemy, jak:

 • Konflikty w zespole, między działami, między podwładnymi i przełożonymi,
 • Spadająca rentowność, zyski, sprzedaż,
 • Zaburzona komunikacja wewnątrz firmy,
 • Brak wizji rozwoju swojego biznesu,
 • Brak decyzyjności wśród menadżerów
 • Zaburzenia w procesie realizowania istotnych projektów w firmie
 • Wysoką rotację pracowników
 • Niska motywacja i spadek zaangażowania
 • Brak długoterminowej efektywności i rentowności firmy
 • Atakująca konkurencja
 • Odchodzący klienci lub brak klientów

…skontaktuj się ze mną i umów na bezpłatną konsultację. Podczas spotkania, tzw. wywiadu systemowego, rozmowy, może dojść do tzw. flashy systemowych, zobaczenia „połączeń kropek”. Możesz sobie uświadomić głębsze przyczyny problemów pojawiających się w firmie. Już samo zobaczenie wzorca może zadziałać jako ustawienie.

Metodę ustawień systemowych można wykorzystać podczas:

 • Pracy indywidualnej (właściciel firmy, członkowie zarządu, menadżerowie różnego szczebla);
 • Pracy grupowej w ramach warsztatów lub coachingu zespołowego lub grupowego.

Jestem od wielu lat też przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerką biznesową, coachem PCC, mentorką, audytorką procesów i przepływów komunikacji w firmach, mediatorką ds. gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i karnych, terapeutką RTZ oraz ustawień systemowych, adeptką psychotraumatologii. Pełniłam także wielokrotnie rolę egzaminatorki, przewodniczącej komisji w procesach certyfikacji w branży automotive zarówno dla służb sprzedaży, jak i dla serwisów (doradcy serwisowi i kierownicy serwisów) od poziomu Basic po Master. Prowadziłam również rekrutacje, szkolenia on the job, shadow coaching, wywiady spersonalizowane. Jako Dyrektor Handlowy branży CFM dedykowana byłam do zarządzania działem sprzedaży samochodów nowych i poleasingowych oraz do obsługi klientów marek Premium (VIP – Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Porsche). Odpowiedzialna byłam także za ostateczne kalkulacje finansowe (wynajem długoterminowy, leasing operacyjny, kalkulacja wartości rezydualnych). Zarządzałam 5000 tys. samochodów we flocie w tym również zarządzaniem działem poleasingowym, będąc jednocześnie Dyrektorem Handlowym, kierownikiem transportu i trenerem wewnętrznym dla grupy holdingowej Armada obejmującej również stacje dealerskie Toyoty, Forda i Kia Motors Polska. Byłam członkiem zespołu Eurotax ze strony dealerskiej.

Jestem autorką kilku artykułów w branży moto. Od zawsze miałam do czynienia ze sprzedażą, zarządzaniem w tym obszarze, negocjacjami i obsługą klientów w tym klientów VIP, premium. Swobodnie poruszam się w tych obszarach, patrzę systemowo i procesowo. Otrzymałam imienną nagrodę / podziękowania jako współwłaścicielka, trenerka i audytorka To The Point Parnters za profesjonalne doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w firmie ICB Pharma. Jako współwłaścicielka i trenerka Projekt Moto realizowałam bezpośredno projekt dla VW Group Polska Samochody Dostawcze.

Towarzyszę swoim klientom, zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom w procesach transformacji. Przede wszystkim jestem praktykiem biznesu i procesów coachingowych. Szkolę od 2007 r. zarówno handlowców, jaki menadżerów różnego szczebla po członków zarządu. Pracuję holistycznie korzystając z szerokiego wachlarza moich umiejętności i narzędzi. Nieustannie się rozwijam i doszkalam. Przygotowuje swoje autorskie programy a także projektuje narzędzia do pracy własnej warsztatowej, coachingowej czy terapeutycznej. Jako trener stawiam na doświadczenie praktyczne wybierając skuteczne metody szkoleniowe do zastosowania w rzeczywistym biznesie.

Byłam także prelegentką Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów i autorką filmów szkoleniowych dla branży moto w ramach Akademii Dealera, określana jako ekspert rynku CFM. Publikowałam w czasopismach takich jak Gazeta Prawna, Dealer.

 • Mentoring i Doradztwo biznesowe,
 • Life i Business Coaching,
 • Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta,
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna – w tym procesy i przepływy komunikacyjne w firmach,
 • Przywództwo i skuteczność́ menadżerska,
 • Negocjacje handlowe z uwzględnieniem finansowania,
 • Skuteczność́ osobista / Elastyczność psychologiczna,
 • Procesy zmiany,
 • Coaching grupowy i zespołowy,
 • Ustawienia systemowe dla biznesu,
 • Praca z postawami i przekonaniami, w tym RTZ – racjonalna terapia zachowań
 • Procesy transformacji i rozwoju osobistego (w tym praca z traumą)
 • Heurystyka – szkolenia z kreatywności
 • AC/DC (Assessment Center i Development Center)
 • Psychoterapia integralna systemowo -ericksonowska – 5 letni całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Integruje podejście systemowe, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, ericksonowskie i pozytywne.
 • Psychotraumatologia praktyczna Gdańsk we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegorwanej w Monachium
 • Europejska Szkoła Mediacji – Certyfikowany mediator w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, ds. nieletnich i karnych
 • Studia Zaawansowane Mukoid Institute’s – Profesjonalny coach poziom PCC
 • Mukoid Institute’s Professional Coach Training Program – coaching zgodnie ze standardami International Coach Federation oraz Kodeksem Etyki Coacha ICF – poziom ACC
 • NOVO Pracownia Coachingu – Szkoła coachingu grupowego i zespołowego
 • Certyfikat Kompetencji w Transporcie Międzynarodowym
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań I i II stopnia
 • Szkoła Ustawień systemowych Hellingera Damian Janus – coach systemowy, terapeuta systemowy rodzinny i w biznesie
 • Mgr Ekonomii – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
 • Dodatkowo wiele różnych szkoleń m.in.: Terapia Schematów, Coaching w Piaskownicy, Mindfulness, Interwencja kryzysowa, kompetencje sprzedażowe, negocjacyjne, menadżerskie itp.
 • VW Samochody Użytkowe – dział sprzedaży (dostawca usługi, trenerka i egzaminatorka, kierownik merytoryczny do poziomu Master)
 • VW Samochody osobowe – dział sprzedaży i recepcja (trenerka i egzaminatorka)
 • KIA Motors Polska – dział sprzedaży, doradcy serwisowi, kierownicy serwisów (trenerka i egzaminatorka, kierownik merytoryczny do poziomu Master)
 • DAF Polska – trenerka działy handlowe
 • DR MAX – dostawca usługi, trenerka, audytorka, trening on the job, procesy rekrutacyjne, doradztwo
 • Aperam Stainless Services and Solutions Poland – trenerka i coach, trening on the job, audyt działu handlowego
 • ICB Pharma – dostawca usługi, trenerka, audytorka, trening on the job, procesy rekrutacyjne, doradztwo biznesowe, shadow coachig, coaching zespołu
 • Asplant – dostawca usługi, trenerka, coach zespołowy, coach kadry zarządzającej, doradca biznesowy, audytorka
 • MPL Services Sp. z o.o (Lotnisko Kraków Balice) – trenerka, szkolenia, audyt, shadow coaching
 • A także trenerka dla m.in.: Restauracje Hurry Curry (szkolenia),)Doanuchem, Master Odpady i Energia Sp. z o.o. (coaching zespołu), sieć aptek Melisa (szkolenia i audyty), ZM Haga (szkolenia), Dan Cake (szkolenia), Ford Ren-Car (szkolenia) Eurokas Volvo – szkolenia i coaching, Globaltex, – Producent odzieży marki Figl, Katrus,Venaton, Visent (szkolenia, doradztwo, audyty i coaching). Grupa Tauron (szkolenia), Armada Fleet Managament (w tym dealerstwa KIA i Ford), Dollar Thriffty Car Rental, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Habasit Polska Sp. z o.o. (szkolenia) i inne.

Opinie o mnie

Zobacz co mówią moi klienci

Na przestrzeni wielu lat współpracowałem z Małgosią przy wielu projektach dla branży motoryzacyjnej
i od samego początku byłem pełen uznania dla jej warsztatu trenerskiego. Zawsze świetnie przygotowana, rzeczowa
i zaangażowana gdy prowadzi szkolenie, oraz bardzo pozytywnie nastawiona, kreatywna i szukająca rozwiązań
tam gdzie praktyka życia rozjeżdża się z teoretycznymi założeniami projektu. Taki zestaw cech dowodzi wielkich kompetencji,
a jej podejście świadczy o pełnym profesjonalizmie. Z pełną odpowiedzialnością polecam Małgosię wszystkim tym, którzy szukają
wartościowego trenera i coacha, zarówno w roli prowadzącego jak i partnera biznesowego.
Miałam okazję współpracować z Małgorzatą Werner już parę razy i obserwować jej sposób pracy zarówno w czasie
prowadzenia warsztatów, coachingu, audytów jak i w projektach doradczych. Chcę polecić jej ją jako najwyższej klasy profesjonalistkę.
Małgorzata łączy to co najlepsze w tego typu działaniach: jej ogromne doświadczenia jako praktyka biznesu, wiedzę,
dobre praktyki oraz empatię i wielki dar budowania porozumienia. Jestem pod wrażeniem jej wiedzy, postawy etycznej
jak i również nieustannej chęci kształcenia się i doskonalenia swojego warsztatu. Ciesze się, że mogę spotykać
takie osoby jak Małgorzata na swojej drodze zawodowej bo to czyni mnie lepszą w tym czym się zajmuję.
Miałem okazję poznać Panią Małgorzatę zarówno w roli skutecznego menadżera jak i trenera. Od lat naszą współpracę
cenię ze względu na kompetencje, bogate doświadczenie zawodowe, umiejętności doradcze, menadżerskie i trenerskie. Jest to osoba,
która przy całym swoim profesjonalizmie potrafi wykazać się również empatią i niezwykłą intuicją. Jest to specjalista,
którego mogę szczerze polecać przy projektach szkoleniowych, doradczych i związanych z zarządzaniem. Wykazuje się dużą
wiedzą, kreatywnością oraz umiejętnością postrzegania biznesu klienta jako całości przy analitycznym postrzeganiu poszczególnych
obszarów. Dzięki temu skutecznie przeprowadza działania usprawniające i zarządza procesem w firmie klienta.
Miałem możliwość uczestniczyć w projekcie prowadzonym przez Panią Małgorzatę Werner. Projekt zakładał pracę na kompetencjach osób
z sieci sprzedaży. Program szkoleniowy został dopasowany do uczestników i ich oczekiwań. Wszyscy
przedstawiciele handlowi bardzo chwalili profesjonalizm i sposób w jaki wiedza została im przekazana.
Małgorzata to niezwykle ciepła osoba, otwarta na współpracę, elastyczna w działaniu i jednocześnie dostarczająca usługi szkoleniowe
na najwyższym poziomie. Współpracowałyśmy przy realizacji projektów szkoleniowych dla sprzedawców i doradców
serwisowych KIA Motors Polska. Uczestnicy wielokrotnie doceniali praktyczne podejście Małgorzaty do tematu szkoleń,
zrozumienie specyfiki ich pracy i biznesu, w którym pracują oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.
Efekty pracy Małgorzaty przyczyniły się do realizacji celów biznesowych wszystkich interesariuszy projektów, co potwierdziły
wyniki procesu ewaluacji szkoleń.
Małgosia to ten typ osoby, który wymyka się spod definicji, bo chciałoby się powiedzieć po prostu, że ma „to coś”, co sprawia,
że chce się z nią współpracować i powierzać w jej ręce rozwój osobisty, zawodowy i organizacyjny. Wieloletnie doświadczenie
na stanowiskach menedżerskich, kompetencje trenera biznesu, coacha, mediatora sądowego, praktyka ustawień systemowych
sprawia, że jest prawdziwą skarbnicą wiedzy i wyśmienitym mentorem dla swoich klientów i współpracowników. Zawsze profesjonalna,
doskonale przygotowana i całkowicie zaangażowana w osiąganie celów przez klienta i jego biznes. To kim jest i w jaki sposób pracuje
jest gwarancją skuteczności, co potwierdzają wyniki wszystkich projektów doradczo – szkoleniowych,
w które ją angażowałam i w których współpracowałyśmy.
Z Panią Małgorzatą Sitko pracowałem w ramach szkoleń dla pracowników działu handlowego i rekomenduję ją jako trenera w biznesie.
Doświadczenie i wiedza Pani Małgorzaty w połączeniu z jej zaangażowaniem i profesjonalnym przygotowaniem szkoleń
(dopasowanie do specyfiki rynku dóbr przemysłowych) przekładały się na ich wysoką jakość.
Z Panią Małgorzatą miałem przyjemność pracować przy badaniu umiejętności handlowców w terenie, którym również sam byłem objęty.
Za każdym razem uzyskiwałem precyzyjne informacje przed, w trakcie i po zakończeniu każdego spotkania. Można śmiało
stwierdzić, że Pani Małgorzata dostrzega to co niewidzialne jednocześnie przedstawiając cały wachlarz rozwiązań.
Zawsze w pełni profesjonalnie przygotowana. Praca z Panią Małgorzatą to czysta przyjemność wynikająca
bezpośrednio z jej profesjonalizmu jak i pełnego zaangażowania w realizowane projekty.
Współpraca z Gosią od samego początku dawała mi nadzieję na poprawę funkcjonowania projektu, który prowadzę.
Efekty działań Gosi były szybkie i bardzo wymierne. Dzięki Jej pomocy sięgnęłam po większość celów zawodowych,
spełniając tym samym oczekiwania przełożonego. Na wszystkich etapach naszej współpracy Gosia przejawiała olbrzymie zaangażowanie,
profesjonalizm, ale i empatię w stosunku do pracowników. W pełni rekomenduję Gosię i polecam Ją jako trenera każdemu
kto chce skutecznie rozwijać swój biznes.
Pani Małgorzata charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem we wszystkich podejmowanych przez nią działaniach. Jest osobą bardzo
otwartą na ludzi i doświadczenia, co jest niezmiernie ważne w pracy trenera, coacha czy też mediatora. Jest wspaniałym obserwatorem
i potrafi zauważyć rzeczy niedostrzegalne przez innych, dzięki czemu klienci otrzymują rzetelny feed back i mają szeroki zakres
spostrzeżeń po spotkaniach / szkoleniach indywidualnych lub grupowych. Ponadto Pani Małgorzata jest bardzo komunikatywna
i kreatywna co powoduje, że klient czuje się w pełni zaopiekowany gdyż zawsze znajdzie wspólnie z nią jakieś rozwiązanie nawet
w trudnej sytuacji. W pełni polecam Panią Małgorzatę i jej profesjonalne, biznesowe podejście do pracy.
Gosia Sitko cechuje wyjątkowo profesjonalne podejście do współpracy. Długoletnie doświadczenie w połączeniu
z intuicją bardzo dobrze sprawdza się w terenowych szkoleniach handlowców. Po każdym szkoleniu otrzymywałem kompletną
analizę wraz z precyzyjnym określeniem obszarów które wymagają dalszej pracy.
Z czystym sumieniem mogę polecić Gosię wszystkim tym, którzy chcą wzmocnić swoje siły handlowe.
Współpraca z Gosią wpłynęła bardzo pozytywnie na moje życie zawodowe i prywatne. Nabrałam pewności, że to co robię
jest dobre. Wprawnie przeprowadzony cauching pomógł mi odnaleść właściwą drogę, którą chcę podążać.
Warto uświadomić sobie co tak naprawdę nas nurtuje, skąd się to bierze i czy czasami nie tracimy cennej enegii
na niepotrzebne sprawy. Odkryłam że część nurtująch mnie spraw sama się rozwiązała przy poprawie innych aspektów.
Trzeba mieć zaufanie do samego siebie, być kreatywnych i żyć świadomie. Czasami pomaga jak się odpuści 🙂
Jeden wniosek nasunął mi się już w trakcie pierwszych spotkań : wszystko jest w naszej głowie- nasze podejście do życia
bardzo wpływa na to jak się czujemy, jak mamy zaplanowane życie, poukładane sprawy...
Pracowałem z Małgosią podczas szkoleń realizowanych dla Kia Motor Polska. To wprost niesamowite jak dużo mogą dać dobrze
przygotowane i przeprowadzone szkolenie jej uczestnikom. Właściwe zdiagnozowanie potrzeb, atmosfera podczas szkoleń
i feedback jaki otrzymywali uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Małgosię zaowocowało podniesieniem
wartości zawodowej pracowników salonów Kia.
Pani Małgorzata prowadzi swoich podopiecznych rozwijając ich biznesowo- co było celem nawiązania współpracy. Dodatkowo
potrafi dostarczyć wsparcia oraz wyznaczać kroki pośrednie by osiągnąć zamierzone wyniki. Bardzo ważna była w naszej
współpracy mierzalność efektów- co w przypadku rozwijania kompetencji „miękkich” nie zawsze jest łatwe. Pani Małgosi się to udało.
W każdej chwili Pani Małgosia była osiągalna i bardzo szybko reagowała. Dodatkowo podopieczni cenili sobie feedback Pani Małgosi-
z powodu jej zarówno doświadczeń zawodowych jak i cech osobowości. Zachęcona opiniami, sama skorzystałam z usług.
To, co udało nam się razem wypracować z Panią Małgosią bardzo mnie zaskoczyło – w obszarach ,
nad którymi pracowałyśmy osiągnęłam niemożliwe dla mnie do tej pory poziomy i życie stało się bardziej zrozumiałe
i świadome. Choć w trakcie, nie było prosto, to efekt wart wysiłku.
Małgorzata jest kompetentnym partnerem w projektach rozwoju kompetencji menadżerskich i handlowych. Jest zorientowana
na rezultat jakościowy, uwzględnia potrzeby wszystkich stron procesu. Angażuje całą swoją wiedzę, doświadczenie
i umiejętności w realizowane projekty. Potrafi dyskutować, zachowując szacunek dla innych. Stale podnosi swoje kompetencje,
ma doskonałe wyczucie biznesu. To co wyróżnia Małgorzatę, to jej uważność na ludzi, którą skutecznie łączy z pilnowaniem celu
biznesowego. Jest wymagającym współpracownikiem i dzięki temu dodaje skrzydeł oraz wskazuje nowe perspektywy.

Zobacz również

 • Coaching dla biznesu

  0,00 

  Efektywna metoda rozwoju, której celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy.

  Szczegóły
 • Audyty, Shadow coaching , Training on the job, Szkolenia

  0,00 

  Kształcenie to proces ciągły nastawiony nie tylko na teraźniejszość, ale przede wszystkim na przyszłość. Kompleksowe, procesowe ujęcie przyniesie Ci wymierne efekty biznesowe – teraz i w przyszłości.

  Szczegóły
 • Wsparcie terapeutyczne dla pracowników

  0,00 

  Program dla pracowników „Poczuj swoje Skrzydła”

  Szczegóły