Coaching dla biznesu

Cena do uzgodnienia

Efektywna metoda rozwoju, której celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy.

Proces coachingowy jest niezwykle cennym, otwierającym i skutecznym procesem rozwojowym i zindywidualizowaną formą wspomagania. Poszerza świadomość klienta i prowadzi go przez proces tworzenia możliwych strategii i opcji. Wymaga podejmowania decyzji i tworzenia planów działania. Klient dokonuje refleksji i bieżącej oceny stopnia realizacji swoich zadań, co istotnie podnosi samoświadomość oraz efektywność działania wskazując na strefę własnego wpływu. W procesie tym możesz liczyć na poufność, sprzyjającą i profesjonalną atmosferę .

W coachingu wychodzi się z założenia, że klient ma wszelkie potrzebne zasoby i wewnętrzną wiedzę by zmieniać w sobie wszystko co ma dla niego znaczenie.

„Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy.” Albert Einstein

Coaching pozwala mi wspierać równolegle Ludzi i Biznes, dostarczając możliwości pozytywnych zmian i rezultatów. Coaching Biznesowy wspiera Klienta w osiąganiu jego celów biznesowych. Dzięki niemu można spojrzeć z innej perfektywny na wyzwania i problemy w Twoim biznesie.

Life Coaching z kolei skupia się na planowaniu życia osobistego, osiągania celów prywatnych. Często pomaga w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Główny cel Life Coachingu można opisać jako znalezienie szczęścia w codziennym życiu.

„Sukces nie zależy od tego jak wieje wiatr, ale od tego jak ustawia się żagle”

Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy.
Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń. Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem.

Coaching to rozwój osobisty, satysfakcja, a nie o diagnozowanie czy niwelowanie deficytów. To, dlatego jest przydatny, gdy np. chcemy odkryć prawdziwe pasje, umiejętności i autentycznie ważne dla nas cele – życiowe, zawodowe czy naukowe. Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Profesjonalny coaching to zazwyczaj proces – nie kończy się zatem na jednej sesji. Nie ma też w nim miejsca na przymus. Ważna jest autonomiczność klienta – to on wie, czego chce, co lubi, a czego nie i czego potrzebuje – nie zawsze tylko sam potrafi do tej wiedzy dotrzeć, czasem potrzebuje wsparcia. Współpraca ta ma kierunek – „przyszłość”.

Ty jako klient decydujesz o szybkości i możliwościach osiągania efektów. Odpowiadasz za realizację celów i podejmowane działania.

Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Coach jest pomocnikiem, partnerem, zna pomocne narzędzia – ale nie serwuje gotowych rozwiązań w przeciwieństwie do doradcy czy trenera. Nigdy nie „wie lepiej”. To ważne, bo uczy odpowiedzialności za siebie, ale jednocześnie daje poczucie sprawczości i siły – za to, co się robi (lub czego nie robi), za każdy swój wybór klient odpowiada sam w zgodzie z sobą, indywidualnymi głębokimi potrzebami i wartościami. Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu klientowi tzn. coachowanemu (coachee).

Z coachingu mogą skorzystać:

 • Osoby prywatne – life coaching
 • Środowisko biznesowe – business coaching, w tym kadra menadżerska executive coaching:
  o prezes firmy, członkowie zarządu,
  o kadra menedżerska,
  o pracownicy wybranych działów,
  o osoby dopiero zatrudnione bądź rozpoczynające pracę nad nowym projektem.
  o zespoły – coaching zespołu
  o grupa pracowników nie stanowiących na co dzień zespołu – coaching grupowy

Certyfikowanego coacha obowiązuje kodeks etyczny oraz tajemnica zawodowa.
Sesje mogą odbywać się stacjonarnie, jak i on-linowo.

Korzyści:
Skutecznie przeprowadzony coaching przynosi korzyści zarówno dla firmy jako całości, jak i poszczególnych pracowników jako jednostek:

 • poprawa komunikacji interpersonalnej
 • podniesienie skuteczności osobistej i zespołowej
 • lepsze zarządzanie sobą w czasie,
 • podniesienie motywacji i samoświadomości,
 • wzrost zaangażowania w realizowane projekty,
 • rozwój kompetencji,
 • poszerzenie świadomości,
 • dotarcie do swoich wewnętrznych potencjałów,
 • odzyskanie sprawczości w życiu osobistym, jak i zawodowym,
 • dotarcie do nowych rozwiązań, możliwości i perspektyw,
 • rozwiązanie problemów zdiagnozowanych podczas analizowania sytuacji,
 • efektywniejsze osiąganie założonych celów,
 • zwiększenie efektywności i satysfakcji z pracy,
 • pozytywne nastawienie do zmiany,
 • priorytetyzacja zadań i usystematyzowanie wiedzy,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem,
 • skłania do refleksji i konstruktywnych wniosków,
 • uczy akceptacji i rozwija,
 • efekt „dźwigni” – często praca w jednym obszarze wpływa pozytywnie na kilka pozostałych.

Skontaktuj się ze mną i umów na bezpłatną konsultację

Jestem od wielu lat też przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerką biznesową, coachem PCC, mentorką, audytorką procesów i przepływów komunikacji w firmach, mediatorką ds. gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i karnych, terapeutką RTZ oraz ustawień systemowych, adeptką psychotraumatologii. Pełniłam także wielokrotnie rolę egzaminatorki, przewodniczącej komisji w procesach certyfikacji w branży automotive zarówno dla służb sprzedaży, jak i dla serwisów (doradcy serwisowi i kierownicy serwisów) od poziomu Basic po Master. Prowadziłam również rekrutacje, szkolenia on the job, shadow coaching, wywiady spersonalizowane. Jako Dyrektor Handlowy branży CFM dedykowana byłam do zarządzania działem sprzedaży samochodów nowych i poleasingowych oraz do obsługi klientów marek Premium (VIP – Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Porsche). Odpowiedzialna byłam także za ostateczne kalkulacje finansowe (wynajem długoterminowy, leasing operacyjny, kalkulacja wartości rezydualnych). Zarządzałam 5000 tys. samochodów we flocie w tym również zarządzaniem działem poleasingowym, będąc jednocześnie Dyrektorem Handlowym, kierownikiem transportu i trenerem wewnętrznym dla grupy holdingowej Armada obejmującej również stacje dealerskie Toyoty, Forda i Kia Motors Polska. Byłam członkiem zespołu Eurotax ze strony dealerskiej.

Jestem autorką kilku artykułów w branży moto. Od zawsze miałam do czynienia ze sprzedażą, zarządzaniem w tym obszarze, negocjacjami i obsługą klientów w tym klientów VIP, premium. Swobodnie poruszam się w tych obszarach, patrzę systemowo i procesowo. Otrzymałam imienną nagrodę / podziękowania jako współwłaścicielka, trenerka i audytorka To The Point Parnters za profesjonalne doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w firmie ICB Pharma. Jako współwłaścicielka i trenerka Projekt Moto realizowałam bezpośredno projekt dla VW Group Polska Samochody Dostawcze.

Towarzyszę swoim klientom, zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom w procesach transformacji. Przede wszystkim jestem praktykiem biznesu i procesów coachingowych. Szkolę od 2007 r. zarówno handlowców, jaki menadżerów różnego szczebla po członków zarządu. Pracuję holistycznie korzystając z szerokiego wachlarza moich umiejętności i narzędzi. Nieustannie się rozwijam i doszkalam. Przygotowuje swoje autorskie programy a także projektuje narzędzia do pracy własnej warsztatowej, coachingowej czy terapeutycznej. Jako trener stawiam na doświadczenie praktyczne wybierając skuteczne metody szkoleniowe do zastosowania w rzeczywistym biznesie.

Byłam także prelegentką Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów i autorką filmów szkoleniowych dla branży moto w ramach Akademii Dealera, określana jako ekspert rynku CFM. Publikowałam w czasopismach takich jak Gazeta Prawna, Dealer.

 • Mentoring i Doradztwo biznesowe,
 • Life i Business Coaching,
 • Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta,
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna – w tym procesy i przepływy komunikacyjne w firmach,
 • Przywództwo i skuteczność́ menadżerska,
 • Negocjacje handlowe z uwzględnieniem finansowania,
 • Skuteczność́ osobista / Elastyczność psychologiczna,
 • Procesy zmiany,
 • Coaching grupowy i zespołowy,
 • Ustawienia systemowe dla biznesu,
 • Praca z postawami i przekonaniami, w tym RTZ – racjonalna terapia zachowań
 • Procesy transformacji i rozwoju osobistego (w tym praca z traumą)
 • Heurystyka – szkolenia z kreatywności
 • AC/DC (Assessment Center i Development Center)
 • Psychoterapia integralna systemowo -ericksonowska – 5 letni całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Integruje podejście systemowe, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, ericksonowskie i pozytywne.
 • Psychotraumatologia praktyczna Gdańsk we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegorwanej w Monachium
 • Europejska Szkoła Mediacji – Certyfikowany mediator w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, ds. nieletnich i karnych
 • Studia Zaawansowane Mukoid Institute’s – Profesjonalny coach poziom PCC
 • Mukoid Institute’s Professional Coach Training Program – coaching zgodnie ze standardami International Coach Federation oraz Kodeksem Etyki Coacha ICF – poziom ACC
 • NOVO Pracownia Coachingu – Szkoła coachingu grupowego i zespołowego
 • Certyfikat Kompetencji w Transporcie Międzynarodowym
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań I i II stopnia
 • Szkoła Ustawień systemowych Hellingera Damian Janus – coach systemowy, terapeuta systemowy rodzinny i w biznesie
 • Mgr Ekonomii – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
 • Dodatkowo wiele różnych szkoleń m.in.: Terapia Schematów, Coaching w Piaskownicy, Mindfulness, Interwencja kryzysowa, kompetencje sprzedażowe, negocjacyjne, menadżerskie itp.
 • VW Samochody Użytkowe – dział sprzedaży (dostawca usługi, trenerka i egzaminatorka, kierownik merytoryczny do poziomu Master)
 • VW Samochody osobowe – dział sprzedaży i recepcja (trenerka i egzaminatorka)
 • KIA Motors Polska – dział sprzedaży, doradcy serwisowi, kierownicy serwisów (trenerka i egzaminatorka, kierownik merytoryczny do poziomu Master)
 • DAF Polska – trenerka działy handlowe
 • DR MAX – dostawca usługi, trenerka, audytorka, trening on the job, procesy rekrutacyjne, doradztwo
 • Aperam Stainless Services and Solutions Poland – trenerka i coach, trening on the job, audyt działu handlowego
 • ICB Pharma – dostawca usługi, trenerka, audytorka, trening on the job, procesy rekrutacyjne, doradztwo biznesowe, shadow coachig, coaching zespołu
 • Asplant – dostawca usługi, trenerka, coach zespołowy, coach kadry zarządzającej, doradca biznesowy, audytorka
 • MPL Services Sp. z o.o (Lotnisko Kraków Balice) – trenerka, szkolenia, audyt, shadow coaching
 • A także trenerka dla m.in.: Restauracje Hurry Curry (szkolenia),)Doanuchem, Master Odpady i Energia Sp. z o.o. (coaching zespołu), sieć aptek Melisa (szkolenia i audyty), ZM Haga (szkolenia), Dan Cake (szkolenia), Ford Ren-Car (szkolenia) Eurokas Volvo – szkolenia i coaching, Globaltex, – Producent odzieży marki Figl, Katrus,Venaton, Visent (szkolenia, doradztwo, audyty i coaching). Grupa Tauron (szkolenia), Armada Fleet Managament (w tym dealerstwa KIA i Ford), Dollar Thriffty Car Rental, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Habasit Polska Sp. z o.o. (szkolenia) i inne.

Opinie o mnie

Zobacz co mówią moi klienci

Na przestrzeni wielu lat współpracowałem z Małgosią przy wielu projektach dla branży motoryzacyjnej
i od samego początku byłem pełen uznania dla jej warsztatu trenerskiego. Zawsze świetnie przygotowana, rzeczowa
i zaangażowana gdy prowadzi szkolenie, oraz bardzo pozytywnie nastawiona, kreatywna i szukająca rozwiązań
tam gdzie praktyka życia rozjeżdża się z teoretycznymi założeniami projektu. Taki zestaw cech dowodzi wielkich kompetencji,
a jej podejście świadczy o pełnym profesjonalizmie. Z pełną odpowiedzialnością polecam Małgosię wszystkim tym, którzy szukają
wartościowego trenera i coacha, zarówno w roli prowadzącego jak i partnera biznesowego.
Miałam okazję współpracować z Małgorzatą Werner już parę razy i obserwować jej sposób pracy zarówno w czasie
prowadzenia warsztatów, coachingu, audytów jak i w projektach doradczych. Chcę polecić jej ją jako najwyższej klasy profesjonalistkę.
Małgorzata łączy to co najlepsze w tego typu działaniach: jej ogromne doświadczenia jako praktyka biznesu, wiedzę,
dobre praktyki oraz empatię i wielki dar budowania porozumienia. Jestem pod wrażeniem jej wiedzy, postawy etycznej
jak i również nieustannej chęci kształcenia się i doskonalenia swojego warsztatu. Ciesze się, że mogę spotykać
takie osoby jak Małgorzata na swojej drodze zawodowej bo to czyni mnie lepszą w tym czym się zajmuję.
Miałem okazję poznać Panią Małgorzatę zarówno w roli skutecznego menadżera jak i trenera. Od lat naszą współpracę
cenię ze względu na kompetencje, bogate doświadczenie zawodowe, umiejętności doradcze, menadżerskie i trenerskie. Jest to osoba,
która przy całym swoim profesjonalizmie potrafi wykazać się również empatią i niezwykłą intuicją. Jest to specjalista,
którego mogę szczerze polecać przy projektach szkoleniowych, doradczych i związanych z zarządzaniem. Wykazuje się dużą
wiedzą, kreatywnością oraz umiejętnością postrzegania biznesu klienta jako całości przy analitycznym postrzeganiu poszczególnych
obszarów. Dzięki temu skutecznie przeprowadza działania usprawniające i zarządza procesem w firmie klienta.
Miałem możliwość uczestniczyć w projekcie prowadzonym przez Panią Małgorzatę Werner. Projekt zakładał pracę na kompetencjach osób
z sieci sprzedaży. Program szkoleniowy został dopasowany do uczestników i ich oczekiwań. Wszyscy
przedstawiciele handlowi bardzo chwalili profesjonalizm i sposób w jaki wiedza została im przekazana.
Małgorzata to niezwykle ciepła osoba, otwarta na współpracę, elastyczna w działaniu i jednocześnie dostarczająca usługi szkoleniowe
na najwyższym poziomie. Współpracowałyśmy przy realizacji projektów szkoleniowych dla sprzedawców i doradców
serwisowych KIA Motors Polska. Uczestnicy wielokrotnie doceniali praktyczne podejście Małgorzaty do tematu szkoleń,
zrozumienie specyfiki ich pracy i biznesu, w którym pracują oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.
Efekty pracy Małgorzaty przyczyniły się do realizacji celów biznesowych wszystkich interesariuszy projektów, co potwierdziły
wyniki procesu ewaluacji szkoleń.
Małgosia to ten typ osoby, który wymyka się spod definicji, bo chciałoby się powiedzieć po prostu, że ma „to coś”, co sprawia,
że chce się z nią współpracować i powierzać w jej ręce rozwój osobisty, zawodowy i organizacyjny. Wieloletnie doświadczenie
na stanowiskach menedżerskich, kompetencje trenera biznesu, coacha, mediatora sądowego, praktyka ustawień systemowych
sprawia, że jest prawdziwą skarbnicą wiedzy i wyśmienitym mentorem dla swoich klientów i współpracowników. Zawsze profesjonalna,
doskonale przygotowana i całkowicie zaangażowana w osiąganie celów przez klienta i jego biznes. To kim jest i w jaki sposób pracuje
jest gwarancją skuteczności, co potwierdzają wyniki wszystkich projektów doradczo – szkoleniowych,
w które ją angażowałam i w których współpracowałyśmy.
Z Panią Małgorzatą Sitko pracowałem w ramach szkoleń dla pracowników działu handlowego i rekomenduję ją jako trenera w biznesie.
Doświadczenie i wiedza Pani Małgorzaty w połączeniu z jej zaangażowaniem i profesjonalnym przygotowaniem szkoleń
(dopasowanie do specyfiki rynku dóbr przemysłowych) przekładały się na ich wysoką jakość.
Z Panią Małgorzatą miałem przyjemność pracować przy badaniu umiejętności handlowców w terenie, którym również sam byłem objęty.
Za każdym razem uzyskiwałem precyzyjne informacje przed, w trakcie i po zakończeniu każdego spotkania. Można śmiało
stwierdzić, że Pani Małgorzata dostrzega to co niewidzialne jednocześnie przedstawiając cały wachlarz rozwiązań.
Zawsze w pełni profesjonalnie przygotowana. Praca z Panią Małgorzatą to czysta przyjemność wynikająca
bezpośrednio z jej profesjonalizmu jak i pełnego zaangażowania w realizowane projekty.
Współpraca z Gosią od samego początku dawała mi nadzieję na poprawę funkcjonowania projektu, który prowadzę.
Efekty działań Gosi były szybkie i bardzo wymierne. Dzięki Jej pomocy sięgnęłam po większość celów zawodowych,
spełniając tym samym oczekiwania przełożonego. Na wszystkich etapach naszej współpracy Gosia przejawiała olbrzymie zaangażowanie,
profesjonalizm, ale i empatię w stosunku do pracowników. W pełni rekomenduję Gosię i polecam Ją jako trenera każdemu
kto chce skutecznie rozwijać swój biznes.
Pani Małgorzata charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem we wszystkich podejmowanych przez nią działaniach. Jest osobą bardzo
otwartą na ludzi i doświadczenia, co jest niezmiernie ważne w pracy trenera, coacha czy też mediatora. Jest wspaniałym obserwatorem
i potrafi zauważyć rzeczy niedostrzegalne przez innych, dzięki czemu klienci otrzymują rzetelny feed back i mają szeroki zakres
spostrzeżeń po spotkaniach / szkoleniach indywidualnych lub grupowych. Ponadto Pani Małgorzata jest bardzo komunikatywna
i kreatywna co powoduje, że klient czuje się w pełni zaopiekowany gdyż zawsze znajdzie wspólnie z nią jakieś rozwiązanie nawet
w trudnej sytuacji. W pełni polecam Panią Małgorzatę i jej profesjonalne, biznesowe podejście do pracy.
Gosia Sitko cechuje wyjątkowo profesjonalne podejście do współpracy. Długoletnie doświadczenie w połączeniu
z intuicją bardzo dobrze sprawdza się w terenowych szkoleniach handlowców. Po każdym szkoleniu otrzymywałem kompletną
analizę wraz z precyzyjnym określeniem obszarów które wymagają dalszej pracy.
Z czystym sumieniem mogę polecić Gosię wszystkim tym, którzy chcą wzmocnić swoje siły handlowe.
Współpraca z Gosią wpłynęła bardzo pozytywnie na moje życie zawodowe i prywatne. Nabrałam pewności, że to co robię
jest dobre. Wprawnie przeprowadzony cauching pomógł mi odnaleść właściwą drogę, którą chcę podążać.
Warto uświadomić sobie co tak naprawdę nas nurtuje, skąd się to bierze i czy czasami nie tracimy cennej enegii
na niepotrzebne sprawy. Odkryłam że część nurtująch mnie spraw sama się rozwiązała przy poprawie innych aspektów.
Trzeba mieć zaufanie do samego siebie, być kreatywnych i żyć świadomie. Czasami pomaga jak się odpuści 🙂
Jeden wniosek nasunął mi się już w trakcie pierwszych spotkań : wszystko jest w naszej głowie- nasze podejście do życia
bardzo wpływa na to jak się czujemy, jak mamy zaplanowane życie, poukładane sprawy...
Pracowałem z Małgosią podczas szkoleń realizowanych dla Kia Motor Polska. To wprost niesamowite jak dużo mogą dać dobrze
przygotowane i przeprowadzone szkolenie jej uczestnikom. Właściwe zdiagnozowanie potrzeb, atmosfera podczas szkoleń
i feedback jaki otrzymywali uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Małgosię zaowocowało podniesieniem
wartości zawodowej pracowników salonów Kia.
Pani Małgorzata prowadzi swoich podopiecznych rozwijając ich biznesowo- co było celem nawiązania współpracy. Dodatkowo
potrafi dostarczyć wsparcia oraz wyznaczać kroki pośrednie by osiągnąć zamierzone wyniki. Bardzo ważna była w naszej
współpracy mierzalność efektów- co w przypadku rozwijania kompetencji „miękkich” nie zawsze jest łatwe. Pani Małgosi się to udało.
W każdej chwili Pani Małgosia była osiągalna i bardzo szybko reagowała. Dodatkowo podopieczni cenili sobie feedback Pani Małgosi-
z powodu jej zarówno doświadczeń zawodowych jak i cech osobowości. Zachęcona opiniami, sama skorzystałam z usług.
To, co udało nam się razem wypracować z Panią Małgosią bardzo mnie zaskoczyło – w obszarach ,
nad którymi pracowałyśmy osiągnęłam niemożliwe dla mnie do tej pory poziomy i życie stało się bardziej zrozumiałe
i świadome. Choć w trakcie, nie było prosto, to efekt wart wysiłku.
Małgorzata jest kompetentnym partnerem w projektach rozwoju kompetencji menadżerskich i handlowych. Jest zorientowana
na rezultat jakościowy, uwzględnia potrzeby wszystkich stron procesu. Angażuje całą swoją wiedzę, doświadczenie
i umiejętności w realizowane projekty. Potrafi dyskutować, zachowując szacunek dla innych. Stale podnosi swoje kompetencje,
ma doskonałe wyczucie biznesu. To co wyróżnia Małgorzatę, to jej uważność na ludzi, którą skutecznie łączy z pilnowaniem celu
biznesowego. Jest wymagającym współpracownikiem i dzięki temu dodaje skrzydeł oraz wskazuje nowe perspektywy.

Zobacz również

 • Audyty, Shadow coaching , Training on the job, Szkolenia

  0,00 

  Kształcenie to proces ciągły nastawiony nie tylko na teraźniejszość, ale przede wszystkim na przyszłość. Kompleksowe, procesowe ujęcie przyniesie Ci wymierne efekty biznesowe – teraz i w przyszłości.

  Szczegóły
 • Wsparcie terapeutyczne dla pracowników

  0,00 

  Program dla pracowników „Poczuj swoje Skrzydła”

  Szczegóły
 • Ustawienia systemowe dla biznesu

  0,00 

  Metoda umożliwiająca diagnozę problemu, wspomagająca proces zmian i testowanie możliwych alternatyw. Uzyskasz klarowność co do obecnej sytuacji oraz odkryjesz blokady, uwikłania, a także nowe możliwości, rozwiązania i kierunki rozwoju.

  Szczegóły