Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Dane osobowe – RODO 

 1. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
 2. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Informacje ogólne i administrator danych

 1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Skrzydła Małgorzata Werner z siedzibą w 40-750 Katowice, ul. Kściuczyka 3A NIP: 625 149 62 89. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:  biuro@centrumskrzydla.pl 
 2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 3. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

Cel i podstawa prawna wykorzystywania danych

 1. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:
  • Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – wykonanie umowy i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  • Realizacji zamówień (usług i produktów), w tym także przygotowanie, pakowanie i wysyłka oraz dostarczenie towarów.
  • Dokonania rozliczeń
  • Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku.
  • Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co powoduje przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji handlowych. 
  • Prowadzenia systemu komentarzy, forum internetowego, rozmów typu chat on-line.
  • Obsługa zapytań przez formularz w tym przyjmowania zapisów na organizowane warsztaty, eventy, szkolenia, sesje, grupy terapeutyczne.
  • Wysyłania Newslettera bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter.
  • Tworzeniu baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawców współpracujących z Centrum Skrzydła Małgorzata Werner.
  • Ulepszeniu oferty produktowej oraz zawartości Sklepu.
  • Prezentacji oferty lub informacji.
  • Wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
  • W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności. 
 3. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny usunięcia jego danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na już dokonane czynności. 
 4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie w trakcie procesu zapisu na warsztat, sesję czy przy zakupie innego produktu ze sklepu, spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy współpracy będą niemożliwe.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w przypadku organizowania przez moją firmę warsztatów i innych eventów o charakterze publicznym poza granicami Unii Europejskiej.
 10. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane w niektórych przypadkach Administrator ma prawo przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze w tym:. 
 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • operatorzy płatności
 • operatorzy rozwiązania typu chat online
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

 

Rodzaj danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
  • imię i nazwisko
  • płeć
  • adres dostawy i/lub adres zamieszkania
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 1. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  • numer Pesel (w przypadku żądania wystawienia faktury)
  • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)
 2. dane związane z realizowaną obsługą sprzedaży usług i produktów, przyjmowania zaliczek, zwrotów zaliczek:
  • Twój bank i nr rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatność
 3. Inne związane ze stroną:
  • Historia Twojej komunikacji ze mną,
  • Informacje o sposobie korzystania przez Ciebe z serwisu (jeśli wyrazisz zgodę na pliki cookies)
  • Dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które podałeś w trakcie rozmowy telefonicznej w celu umówienia sesji, warsztatu itp. 
  • Udzielone przez Ciebie zgody.

Czas przechowywania i wykorzystywania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas trwania umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wycofania zgody.
  •  

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: zenbox.pl

 

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 • prezentacji treści ;
 • obsługi formularzy;
 • przedstawianie sprofilowanych ofert;
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego Portalu

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www